DIENSTEN FLEX TECHNIQUE

Flex Technique Technische Personeelsdiensten is als uitzendbureau gespecialiseerd in het bemiddelen van technisch uitvoerend personeel. Gekwalificeerde vakmannen worden zowel in Nederland als binnen de Europese grenzen geworven. Wij bieden de volgende diensten aan:

Een samenwerking met Flex Technique biedt u complete ontzorging doordat:

  • De backoffice van Flex Technique voldoet aan de normen zoals vast-gelegd in NEN 4400-1 en is in het bezit van een NBBU en VCU certificaat. Zo kunt u bijvoorbeeld een deel van uw factuurbedrag storten op een geblokkeerde rekening
  • U in zee gaat met een bureau dat zich volledig heeft gespecialiseerd in het uitzenden van technisch uitvoerend personeel, met name in de metaal & elektro
  • Flex Technique werkt met vakbekwaam personeel en maximale flexibiliteit biedt in oplossingen
  • Flex Technique, uw gehele werving & selectie procedure uit handen neemt en u alle kosten direct inzichtelijk heeft
  • Snelheid, eenvoud, betrouwbaarheid, transparantie en daadkracht voorop staan bij Flex Technique. U krijgt all-in tarieven gepresenteerd waarin alle reserveringen zoals vakantiegeld, vakantie uren, kort verzuim, wachtdag compensatie en feestdagen reserveringen zijn opgenomen
  • U medewerkers langer op proef kunt nemen gezien zij niet direct bij u in loondienst komen en u flexibeler kunt reageren op de markt  gezien u géén contractuele verplichtingen heeft
  • U medewerkers die goed presteren, na een vooraf bepaalde tijd kosteloos kunt overnemen
  • U de juridische werkgeverschap uit handen geeft waardoor u géén loonkosten in geval van (langdurige) ziekte, WAO, WIA of leegloop
  • U géén administratie heeft omtrent salaris uitbetalingen, ziek- en beter meldingen